Kinder intensive care afdeling

Jaarlijks worden cira 5.000 kinderen opgenomen op een van de acht kinder intensive care afdelingen in een van de acht academische ziekenhuizen in Nederland. Zij lopen het risico te overlijden. Zij moeten daar worden opgenomen als gevolg van bijvoorbeeld een levensbedreigende infectie van de luchtwegen of hersenvliezen, na een ernstig ongeval of verdrinking of na een zware operatie. Kinderen die op een intensive care afdeling worden opgenomen variëren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, maar de meeste van hen zijn jonger dan 5 jaar.

Tijd kopen voor het genezingsproces

De intensive care afdeling kan de functie van organen geheel of gedeeltelijk overnemen, bijvoorbeeld door kunstmatige beademing (longen), krachtige hartversterkende middelen (hart) of tijdelijke dialyse (nieren). Hierdoor wordt ‘tijd gekocht’ om de kinderen – al dan niet met geneesmiddelen – te laten genezen van hun ernstige levensbedreigende ziekte.

Gericht wetenschappelijk onderzoek

Ondanks de hoogstaande en toegewijde zorg overlijden er ieder jaar nog altijd bijna 250 kinderen op de IC voor Kinderen en houden ruim 1.000 kinderen lichamelijke en/of geestelijke klachten over aan hun opname. Alleen gericht wetenschappelijk onderzoek kan ervoor zorgen dat de overlevingskansen van deze kinderen vergroten en dat zij ook na een IC-opname een normaal leven kunnen leiden met zo min mogelijk negatieve effecten als gevolg van de zware IC behandeling.

Stichting Kinder Intensive Care

SKIC – de Stichting Kinder Intensive Care – zet zich in voor het kind, dat levensbedreigend ziek is en op een kinder intensive care afdeling vecht voor zijn leven. SKIC streeft een verbetering van de zorg voor deze kinderen na, door het faciliteren en financieren van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek door de acht kinder intensive care afdelingen, waardoor de kinderen een grotere overlevingskans en een betere kwaliteit van leven na hun verblijf op de Kinder IC krijgen. Deze onderzoekssamenwerking is zeer baanbrekend en levert veel slagkracht en efficiency op.

Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Kinder Intensive Care is opgericht op 8 april 2008 en verder vormgegeven vanaf medio 2012. Het oorspronkelijke initiatief voor SKIC werd genomen door Edward Keus. Kinderintensivisten benaderden hem met de vraag hun onderzoek, gericht op verbetering van kinder intensive cares uitgevoerd door de acht Nederlandse kinder IC’s gezamenlijk, te steunen. Edward vond, én vindt, dat vrijwel geen enkel kind op een kinder intensive care afdeling mag overlijden, dat geen enkele kinderintensivist zich zorgen moet maken over de werving van de fondsen voor de noodzakelijke multicenter onderzoeken op dit gebied voor nu en op de lange termijn.

Resultaat

Belangrijk is dat meer intensive care behandelingen voor kinderen wetenschappelijk onderbouwd, effectief en veilig worden, en tegelijkertijd gepaard gaan met zo min mogelijk schade op korte en lange termijn. Concreet betekent dit dat we streven naar solide wetenschappelijk onderbouwing van de richtlijnen en behandelingen en naar nog betere overlevingskansen voor kinderen opgenomen op de IC. Dit alles met een goede kwaliteit van leven daarna voor zowel patiënt als zijn directe familie. Om dit te kunnen bereiken is voortdurend gedegen wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

Missie -wat wij doen


Door het doen van gezamenlijk onderzoek door de acht Kinder IC’s vergroten wij de kans op overleven van levensbedreigend zieke kinderen opgenomen op een kinder IC en verbeteren wij de kwaliteit van leven van kinderen na overleven op een kinder IC.

Visie -wat wij vinden


Wij vinden dat alle kinderen die op een kinder IC terecht komen, recht hebben op de best mogelijke, veilige en wetenschappelijk onderbouwde zorg.