Onderzoeken

Projecten van de samenwerkende Kinder IC afdelingen in Nederland:

1. Onderzoek naar onderbreking van dagelijkse slaap medicatie om de duur van de kunstmatige beademing te bekorten bij levensbedreigend zieke kinderen.

Kunstmatige beademing is een typische intensive care behandeling noodzakelijk bij kinderen met levensbedreigende benauwdheid. Om kunstmatige beademing te kunnen verdragen worden kinderen met slaapmiddelen in narcose gebracht. Met dit onderzoek willen we onderzoeken of we met dagelijkse onderbreking van slaap medicatie de duur van de kunstmatige beademing kunnen bekorten. Deelnemende centra: Erasmus MC Rotterdam, AMC Amsterdam, UMCN Nijmegen, UMCU Utrecht, UMCG Groningen Status: al meer dan 100 patiënten geïncludeerd, studie loopt tot april 2014

2. Onderzoek van zuurstofmeting in het bloed, om te bepalen hoeveel medicijnen toegediend moeten worden aan kinderen met shock.

Shock is een veel voorkomende reden om opgenomen te worden op een kinder IC. Shock is een situatie waarbij het rondpompen van het bloed te kort schiet waardoor er onvoldoende zuurstof naar de organen wordt gebracht. Met verschillende krachtige hartversterkende middelen kunnen deze kinderen veelal overleven. We ontberen echter nog goede tests om zorgvuldig de dosering van deze zware medicijnen te bewaken. Met betere zuurstof metingen (lacate and venous pulseoxymetry) in het bloed hopen we dat met deze studie te verbeteren. Deelnemende centra: UMCG Groningen, UMCN Nijmegen, LUMC Leiden, VUmc Amsterdam, AMC Amsterdam, UMCU Utrecht, Erasmus MC Rotterdam, MUMC Maastricht (alle acht ICK’s – Intensive Care Kinderen) Status: nog niet aangevangen

3. Onderzoek naar gebruik van een masker in plaats van een buis om levensbedreigend zieke benauwde kinderen te beademen

Kunstmatige beademing is een van de grootste verworvenheden van moderne intensive care kinderen. Kunstmatige beademing is levensreddend bij kinderen met acute levensbedreigende benauwdheid. Toch zijn er ook gevaarlijke risico’s zoals beschadiging van de luchtwegen of longen omdat er een beademingsbuis in de keel moet worden gebracht, kinderen worden blootgesteld aan en de hoge beademingsdrukken, en veelal in slaap moeten worden gehouden om deze behandeling te doorstaan. Met een minder invasieve techniek waarbij met een masker op de neus en mond wordt beademd kunnen we mogelijk dezelfde successen behalen, maar met een veel lager risico op schadelijke bijeffecten. Dat zou belangrijke winst beteken voor de behandeling van de ernstig zieke kinderen. Met deze landelijke studie willen we onderzoeken of de minder invasieve vorm van beademen met een masker even effectief is als de invasievere vorm met een beademingsbuis in de keel. Deelnemende centra: UMCG Groningen, UMCN Nijmegen, LUMC Leiden, VUmc Amsterdam, AMC Amsterdam, UMCU Utrecht, Erasmus MC Rotterdam, MUMC Maastricht Status: voorstudies worden in 2014 verricht

4. Onderzoek naar beste behandeling voor levensbedreigend astma

Astma is een veelvoorkomende ziekte bij kinderen op de kinder IC. Dit kan levensgevaarlijke vormen aannemen. Als een kind met een astma aanval moet worden opgenomen op de IC worden de medicijnen die anders via een puff worden gegeven via het infuus gegeven. Het is echter nog niet goed bekend op welke manier dit het beste kan gebeuren. Met dit multicenter onderzoek willen we dat gaan uitzoeken. Deelnemende centra: UMCG Groningen, UMCN Nijmegen, LUMC Leiden, VUmc Amsterdam, AMC Amsterdam, UMCU Utrecht, Erasmus MC Rotterdam, MUMC Maastricht Status: financiering wordt gezocht