Vrijwilligers & SKIC

6 maart, 2013


De afgelopen periode hebben we een aantal enthousiaste nieuwe vrijwilligers bij SKIC weten te betrekken. Zo is er een kinderboekenschrijfster die speciaal voor SKIC een kinderboekje gaat schrijven. Binnenkort meer hierover! Verder is er een basisschool in Den Haag waar sponsorgeld voor SKIC door de kinderen bij elkaar wordt gerend, alsmede een school in Alkmaar die sponsorgeld voor SKIC gaat werven! Daarnaast zijn er drietal nieuwe vrijwilligsters die zich naast hun werk voor SKIC gaan inzetten. Zo zal de een haar eigen netwerk gaan aanspreken om SKIC te promoten, pakt de ander het aan als een opdracht in eigen tijd en tempo en kijkt de ander of er op fondsenwervend gebied haar wat te doen staat. Daarnaast staan de IC verpleegkundigen van het Erasmus MC en het AMC klaar om SKIC op Facebook en Twitter te ondersteunen! Fantastisch nieuws, we hopen dat ook jij je gaat voegen bij deze groeiende groep vrijwilligers! Aanmelden Vrijwilliger